2009-09-25 17:10 #0 av: HannaMatilda

Hej!

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi har börjat intressera oss för kvinnor som frivilligt väljer bort barn och skulle gärna vilja skriva om detta i vår kommande uppsats.

Vi skulle vilja komma i kontakt med kvinnor som är villiga att ställa upp på intervjuer kring ämnet. Intervjuerna kan genomföras genom ett personligt möte (i Göteborgsområdet) eller via msn. Självklart kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och alla deltagare kommer att vara anonyma.

Vi lägger inte någon värding i valet att skaffa barn eller inte, utan anser att det är varje människas egna individuella val. Syftet med vår undersökning är att lyfta fram och synliggöra det faktum att alla kvinnor inte vill skaffa barn.

Hoppas att någon vill ställa upp!

Med vänliga hälsningar,

Hanna och Matilda